Konferencje

Właśnie skończył się MS Build 2017. Po każdej tego typu konferencji siadam i wybieram sesje, które przez dwa kolejne tygodnie będę oglądał i uczył się nowych umiejętności. Wybranie ok. 30 dobrych sesji z ponad 500 oferowanych nie jest zadaniem prostym ani łatwy. Postanowiłem więc podzielić się z Wami swoim wyborem. Używasz na własną odpowiedzialność 🙂

Listę prelekcji podzieliłem na kilka grup, kolejność ma znaczenie (dla mnie). Ostatnią sekcję traktuję jako „nice to have” – obejrzę jeśli inna sesja okaże się słaba.

.Net Core 2.0 / .Net Standard / Development

Three Runtimes, one standard… .NET Standard: All in Visual Studio 2017

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8001

Introducing ASP.NET Core 2.0

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8048

Design for serverless success on Microsoft Azure

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8039

How to build serverless business applications with Azure Functions and Logic Apps for PowerApps

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8061

Entity Framework Core 2.0: data, mobile, server, IoT, and more

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8050

Visual Studio Mobile Center: Ship mobile apps faster

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8072

Microservice architecture with ASP.NET Core

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/T6051

Get my ASP.NET 4 app running in containers in Azure

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/P4107

.NET Standard 2.0 and .NET Core 2.0

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/C9L18

App Telemetry / Monitoring / Mobile

Make better product and feature decisions with Application Insights

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/T6049

Machine learning based diagnostics and analytics with Application Insights

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/T6048

Application Insights for developers: Integrating with your DevOps workflows

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/T6008

360 (degree) monitoring for your Microsoft Azure apps

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/P4028

Gain visibility into your apps with Azure Application Insights

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/P4043

The next generation of HockeyApp: Visual Studio Mobile Center

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/P4069

Security

Securing web applications using Web Application Firewall

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/P4033

Security testing in the cloud, at scale using Microsoft Security Risk Detection

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8077

Azure Container Services

Container apps on Azure App Service are like peanut butter and chocolate

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8026

Azure Container Service for your cloud native, data intensive, or modernization needs

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8005

Continuous delivery on Microsoft Azure

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8028

Cognitive

Custom Vision from Cognitive Services: easily build a custom image classifier

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/T6022

What’s new with the Microsoft Bot Framework

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8097

Industry

Fraud detection for a mobile banking app using Cortana Intelligence Suite

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/T6984

Blockchain on Azure

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8009

Big data workloads with Azure Blob Storage

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8008

Various / Just for Fun

Using the Windows Subsystem for Linux and the Windows Console for a next generation development experience

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8113

Visual Studio Code: The most useful (and underused) tips and tricks

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/T6078

How to run massively scaling mobile games on Microsoft Azure

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8118

How to build globally-distributed, fast, billion-user applications with Azure Cosmos DB

https://channel9.msdn.comEvents/Build/2017/B8047

Cloud4Good Project: Harnessing Azure Functions to aid in the search for missing children

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/T6956

Azure Active Directory v2 endpoint and MSAL: What’s new

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/P4031

Using StorSimple data with services in Azure (Media Services, HDInsights, AzureML, etc.)

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/P4038

Inside the Microsoft FPGA-based configurable cloud

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8063

Migrating Oracle database to the Azure SQL DB with Database Migration Service

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/P4182

Azure Computer

https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8087